เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก​ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกรมกิจการพลเรือนทหารบก ประจำปี 2566

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก​ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และล…

Read More