“ประชาธิปัตย์”ยินดีพิจารณาข้อเสนอ5ข้อของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าโฉนดชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน สิทธิชุมชน สวัสดิการรัฐและกระจายอำนาจ ยืนยันส่งตัวแทนพรรคร่วมเวทีดีเบตธรรมศาสตร์

“ประชาธิปัตย์”ยินดีพิจารณาข้อเสนอ5ข้อของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าโฉนดชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน สิ…

Read More

นนทบุรี-จังหวัดนนทบุรีร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ภายใต้แนวคิด “วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา”

นนทบุรี-จังหวัดนนทบุรีร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดง…

Read More