สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 947ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ …

Read More

เชิญชวนผู้เสียภาษีแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง ผ่านการเสียภาษี (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91)

เชิญชวนผู้เสียภาษีแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง ผ่านการเสียภาษี (ภ.ง.ด.90…

Read More