พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดงานวันเด็กกองทัพบก​ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ “รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ความดี”

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดงานวันเด็กกองทัพบก​ เนื่องใน…

Read More