“เฉลิมชัย”มอบนโยบายเร่งเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนตั้งเป้าพัฒนาอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูงภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่

“อลงกรณ์”ขานรับทันทีเดินหน้าเพชรบุรีโมเดลดีเดย์ 11 พ.ย.ระดมพลคนปศุสัตว์ผนึกทุกภาคส่วนร่วมพ…

Read More