“อลงกรณ์”เผย”กรกอ.”มีมติเห็นชอบโครงการ”เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์”

“อลงกรณ์”เผย”กรกอ.”มีมติเห็นชอบโครงการ”เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์” เขตอุตสาหกรรมเกษตรใหญ่ที่สุดขอ…

Read More