กระทรวงเกษตรฯ.โดยกรมประมงรวมพลังศูนย์AICมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและชมรมกุ้งดำเปิดศักยภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

“อลงกรณ์”กำหนด10มาตรการมอบบอร์ดกุ้งฟื้นฟูพัฒนาฟาร์ม สร้างตลาด สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั…

Read More

“เฉลิมชัย”ประกาศนโยบายพัฒนาสหกรณ์ปี2566 ชูยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตและเทคโนโลยีเกษตร ยึดหลักธรรมาภิบาลบริหารโปร่งใสเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

“เฉลิมชัย”ประกาศนโยบายพัฒนาสหกรณ์ปี2566 ชูยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตและเทคโนโลยีเกษตร ยึดหลัก…

Read More