รัฐมนตรีเกษตร “ดร.เฉลิมชัย”ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่สมดุลและยั่งยืนในเวทีเอเซีย-แปซิฟิก

    รัฐมนตรีเกษตร “ดร.เฉลิมชัย”ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่สมดุลและย…

Read More