“เฉลิมชัย”มอบนโยบายกรมปศุสัตว์แก้ไขปัญหาลิงแสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคลิงสู่คน

”อลงกรณ์”เดินหน้าทันทีนำกรมปศุสัตว์ประชุมจังหวัดเพชรบุรี 1 พฤศจิกายนนี้แก้ปัญหาลิงแสมพระนค…

Read More

มูลนิธิตำรวจไทย-นานาชาติ จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ตำรวจและเอกชนด้านองค์กรสร้างคุณประโยชน์แด่สังคม

มูลนิธิตำรวจไทย-นานาชาติ จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ตำรวจและเอกชนด้านองค์กรสร้าง…

Read More

กรมชลประทานเดินหน้าป้องกันน้ำท่วมเพชรบุรีส่งเรือขุดลอกลุยคลองบางจากช่วย 4 อำเภอ

นายกอบต.ขอบคุณ”เฉลิมชัย-อลงกรณ์-กรมชลฯ.”ทำไวทำจริงร้องขอ 48 ชั่วโมง ลงมือทันที วันนี้ (28 …

Read More

“VR ทางหลวง” ร้อยดวงใจมอบแสงไฟสู่แดนไกล”สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีจามเทวี” เชียงใหม่

“VR ทางหลวง” ร้อยดวงใจมอบแสงไฟสู่แดนไกล”สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีจามเทวี&#82…

Read More