พก. ผนึกกำลัง APCD หนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพคนพิการ เพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืนV

พก. ผนึกกำลัง APCD หนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพคนพิการ เพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน วันที…

Read More

“เกษตรฯ.”รุดหน้านโยบายอาหารแห่งอนาคตขยายความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพิ่มส่งออกผลิตภัณฑ์แมลงผงจากไทยมุ่งสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกร

“อลงกรณ์”เผยเจรจาสำเร็จดึงมหาวิทยาลัยทากะซากิและบริษัทญี่ปุ่นร่วมมือศูนย์AICพัฒนาอาหารจากโ…

Read More