“พาณิชย์”ชงแก้อาหารสัตว์แพง เว้นมาตรการ 3 ต่อ 1 เปิดนำเข้าข้าวโพด 6 แสนตัน

“จุรินทร์”เป็นประธานการประชุม นบขพ. และคณะกรรมการนโยบายอาหาร มีมติผ่อนปรนมาตรการ 3 ต่อ 1 เ…

Read More