“เกษตรฯ.”เล็งตั้ง”ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต”ในกรุงเทพ50เขตภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนเน้นอาหารปลอดภัย เตรียมปั้น”ธุรกิจเพื่อสังคม”เป็นกลไกขับเคลื่อนหวังดันกรุงเทพสู่มหานครสีเขียวแห่งอนาคต

“เกษตรฯ.”เล็งตั้ง”ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต”ในกรุงเทพ50เขตภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนเน้นอาหาร…

Read More