“เฉลิมชัย”ห่วงชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกสั่งยกระดับมาตรการแก้ไขการปนเปื้อนโควิดหลังด่านโมฮ่านระงับการนำเข้าทุเรียนไทย3วันเหตุพบการปนเปื้อนโควิดส่งผลกระทบต่อการค้าและราคาทุเรียน

“เฉลิมชัย”ห่วงชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกสั่งยกระดับมาตรการแก้ไขการปนเปื้อนโควิดหลังด่านโมฮ่านร…

Read More

ไทย สมายล์ บัส ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์วิถีไทย 2565

ไทย สมายล์ บัส ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนในช่วง…

Read More