ครบรอบ 130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้“เฉลิมชัย”ประกาศแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรสู่ยุคNext Normalขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์

ครบรอบ 130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้“เฉลิมชัย”ประกาศแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรสู่ยุคNext …

Read More

รมว.สุชาติ มอบ ‘ปลัดแรงงาน’ เปิดปฐมนิเทศ “โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ” ร่วมพัฒนาดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงาน

รมว.สุชาติ มอบ ‘ปลัดแรงงาน’ เปิดปฐมนิเทศ “โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ…

Read More