บลูเทคซิตี้ และมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test Kit หรือ ATK ให้สาธารณสุขอำเภอบางปะกง เพื่อใช้ในภารกิจโควิด-19 ในพื้นที่

บลูเทคซิตี้ และมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test Kit หรือ ATK ให้…

Read More

“เฉลิมชัย”โชว์ผลงาน นโยบายสมุนไพร! ปั้นเกษตรกร 3 แสนราย ดันแปลงใหญ่ ชู”สมุนไพรอินทรีย์” ลุยตลาด 50,000 ล้าน

“เฉลิมชัย”โชว์ผลงาน นโยบายสมุนไพร! ปั้นเกษตรกร 3 แสนราย ดันแปลงใหญ่ ชู”สมุนไพรอินทรีย์” ลุ…

Read More

คนพิการ คนด้อยโอกาส เชียงใหม่ ปลาบปลื้มใจ ได้รับสิ่งของ”ประทาน”ม.จ.อุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์

คนพิการ คนด้อยโอกาส เชียงใหม่ ปลาบปลื้มใจ ได้รับสิ่งของ”ประทาน”ม.จ.อุทัยกัญญา …

Read More