“เฉลิมชัย” สั่งการทูตเกษตรเร่งหารือจีนแก้ปัญหาด่านส่งออกผลไม้ติดขัดเพราะมาตรการซีโร่โควิดของจีน

“อลงกรณ์”ประชุมสมาพันธ์โลจิสติกส์เดินหน้าประสานจีนส่งออกกล้วยไม้และยางพาราใช้เส้นทางรถไฟไท…

Read More