“เฉลิมชัย” ห่วงประมงพื้นบ้าน สั่งกรมประมงเร่งช่วยเหลือทั้งแปรรูป เปิดช่องทางตลาดเพื่อกระจายผลผลิต

“เฉลิมชัย” ห่วงประมงพื้นบ้าน สั่งกรมประมงเร่งช่วยเหลือทั้งแปรรูป เปิดช่องทางตล…

Read More