มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบแคปซูลบรรจุยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กว่า 130,000 เม็ด เพื่อใช้ในภารกิจโควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบแคปซูลบรรจุยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กว่า 130,000 เม็ด เพื่อใช้ในภารกิ…

Read More

ก.แรงงาน มอบใบประกาศขอบคุณภาคเอกชนเอื้อเฟื้อสถานที่ และ รพ.เครือข่ายประกันสังคม สนับสนุนการฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33

ก.แรงงาน มอบใบประกาศขอบคุณภาคเอกชนเอื้อเฟื้อสถานที่ และ รพ.เครือข่ายประกันสังคม สนับสนุนกา…

Read More

ไทย – กัมพูชา กระชับความร่วมมือจ้างแรงงานถูกกฎหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการผลิตส่งออก

ไทย – กัมพูชา กระชับความร่วมมือจ้างแรงงานถูกกฎหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการผลิตส่งออ…

Read More

“มหาวิทยาลัยมหิดล” คณะเทคนิคการแพทย์ และภาครัฐ บริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับ “คนพิการ”

“มหาวิทยาลัยมหิดล” คณะเทคนิคการแพทย์ และภาครัฐ บริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวร…

Read More