ผลักดันทุ่งสง เป็นเมืองพิเศษ เป็นเมืองเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง มีศักยภาพ พร้อมรับการพัฒนาในอนาคต

ผลักดันทุ่งสง เป็นเมืองพิเศษ เป็นเมืองเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง มีศักยภาพ พร้อมรับก…

Read More