สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับม.นเรศวร จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 (ชมคลิป)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับม.นเรศวร จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังค…

Read More