ฉะเชิงเทรา-อีอีซี เร่งชี้แจง ความก้าวหน้า โครงการฯ ทำความเข้าใจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา-อีอีซี เร่งชี้แจง ความก้าวหน้า โครงการฯ ทำความเข้าใจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 จั…

Read More