นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ขอโอกาสได้ดูแลพี่ๆน้องๆคนพิการฯ ด้วยใจจริง 

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ขอโอกาสได้ดูแลพี่ๆน้องๆคนพิการฯ ด้วยใจจริง  ถึงเวลาแล้ว ที่เราจ…

Read More