“ป่อเต็กตึ๊ง” ไม่แล้งน้ำใจ สู้ภัยแล้ง จัดทีมสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม พร้อมถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.พิษณุโลก และ สุโขทัย

“ป่อเต็กตึ๊ง” ไม่แล้งน้ำใจ สู้ภัยแล้ง จัดทีมสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม พร้อมถุงยัง…

Read More

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ประชุมประจำปี 2563 พร้อมตรวจรับงานระบบระบายน้ำโครงการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดยานนาวา

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ประชุมประจำปี 2563 พร้อมตรวจรับงานระบบระบายน้ำโครงการก่อสร้างหอเฉลิม…

Read More