ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จ.สกลนคร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน …

Read More