รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ สั่งผู้ว่าฯสำรวจเจาะบ่อบาดาล -เร่งทำฝนหลวงแก้ภัยแล้ง

รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ สั่งผู้ว่าฯสำรวจเจาะบ่อบ…

Read More

รองผู้ว่า ฯ อุตรดิตถ์ ปล่อยคาราวานสับปะรดห้วยมุ่น เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์/สินค้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์สู่ภูมิภาค

รองผู้ว่า ฯ อุตรดิตถ์ ปล่อยคาราวานสับปะรดห้วยมุ่น เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์/สินค้าของจังหวัดอ…

Read More

ผู้ว่า ฯ อุตรดิตถ์ นำคณะสื่อมวลชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดฤดูกาลเทศกาลผลไม้ชูทุเรียนหลงลับแล –หลินลับแล เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์จังหวัด ภายใต้รูปแบบงาน “ ชิม ช็อป แชะแชร์ ผลไม้นานาพรรณ ”

ผู้ว่า ฯ อุตรดิตถ์ นำคณะสื่อมวลชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดฤดูกาลเทศกาลผลไม้ชูทุเรียนหลงลับแ…

Read More

ผู้ว่า ฯ อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของพืช(สับปะรด) GI ญี่ปุ่น ผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา GI

ผู้ว่า ฯ อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของพืช(สับปะรด) GI ญี่ปุ่น ผลไม้ที่ได้รับการขึ้…

Read More

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลกเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย ZERO HUNGER (ชมคลิป)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลกเพื่อขจัด…

Read More