ก.แรงงาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงและพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค

ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้าฯ รั…

Read More

โครงการคืนคุณแผ่นดินแถลงข่าวและเสวนา “แอปพลิเคชั่น M-Help Me แจ้งเหตุการละเมิดทางเพศเด็ก” (ชมคลิป)

โครงการคืนคุณแผ่นดินแถลงข่าวและเสวนา “แอปพลิเคชั่น M-Help Me แจ้งเหตุการละเมิดทางเพศเด็ก” …

Read More

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ ICDL Thailand เร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 (Building a Competitive Digital Workforce for Thailand 4.0) (ชมคลิป)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ ICDL Thailand เร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู…

Read More