EA เดินหน้าต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทุ่ม 6,997 ล้านบาท ส่งบ.ย่อยเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน BYD สัดส่วน 23% เตรียมขยายธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่จะเป็น New S-Curve ในอนาคต

EA เดินหน้าต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทุ่ม 6,997 ล้านบาท ส่งบ.ย่อยเข้าซื้อหุ้นเพิ่มท…

Read More

‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ รีแบรนด์ดิ้ง พร้อมปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจใหม่ ไม่เหมือนเดิม เติมความหลากหลาย ตอบโจทย์ยุค Next Normal ภายใต้แนวคิด ‘Make it Better คิดจะทำ ต้องทำให้ดีสุดๆ’

‘นิวสเปคทีฟ กรุ๊ป’ รีแบรนด์ดิ้ง พร้อมปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจใหม่ ไม่เหมือนเดิม เติมความหลากหล…

Read More

ไทยสมายล์บัส นำขบวน แพลตฟอร์ม รถบัสพลังงานไฟฟ้าเตรียมเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน รถ-เรือ-ราง ทั่วกรุงด้วยแอปพลิเคชั่น ทีเอสบี โก (TSB GO)

ไทยสมายล์บัส นำขบวน แพลตฟอร์ม รถบัสพลังงานไฟฟ้าเตรียมเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน รถ-เรือ-ราง ท…

Read More

ชลบุรี-ภาคเอกชนร่วมมือลงนามสู่ความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจด้านน้ำ ทั้งภาคประชาชน และเมืองอุตสาหกรรมในอนาคต รองรับการเจริญเติบโตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC )

ชลบุรี-ภาคเอกชนร่วมมือลงนามสู่ความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจด้านน้ำ ทั้งภาคประชาชน แล…

Read More