สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเท…

Read More