บลูเทค ซิตี้ร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม

บลูเทค ซิตี้ร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม


วันนี้(31 มี.ค.2566) ที่ วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ได้ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ให้แก่ ศูนย์บำบัดยาเสพติด โดยมีนายคเชนทร์ เที่ยงมณี ปลัดอำเภอบางปะกง เป็นผู้รับมอบ


สำหรับการจัดทำโครงการดังกล่าวโดยเน้นการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจเพื่อขยายรูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพ รวมทั้งเพิ่มองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้กับบุคลากรด้านการบำบัดรักษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม

 

Related posts