บ.จัดหางานบ๊อสส์ดีไล้ท์ รุกเปิดตลาด ส่งช่างไทยบินไปทำงานอู่ต่อเรือล็อตแรกที่เกาหลีใต้

บ.จัดหางานบ๊อสส์ดีไล้ท์ รุกเปิดตลาด ส่งช่างไทยบินไปทำงานอู่ต่อเรือล็อตแรกที่เกาหลีใต้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรัญญา สกุลโกศล กรรมการผู้จัดการบริษัท จัดหางานบ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะให้กำลังใจคนงานไทยก่อนที่จะส่งไปทำงานประเภทอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือในประเทศเกาหลีใต้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

น.ส.อรัญญา กล่าวว่า ในวันนี้ดิฉันและคณะได้มาเยี่ยมพบปะให้กำลังใจคนงานไทยสาขาช่างเชื่อมที่จะเดินทางไปทำงานในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งวันนี้มีคนงานสาขาช่างเชื่อมไทย จำนวน 10 คนเป็นชุดแรกที่จะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ จากจำนวนความต้องการสาขาช่างเชื่อมทั้งหมด 1,000 อัตรา ช่างสีพ่นทราย 200 อัตรา และช่างไฟฟ้า 100 อัตรา รวมทั้งสิ้น 1,300 อัตรา ที่ได้สมัครงานไว้กับบริษัทในเครือ ฮุนได เฮฟวี่ อินดัสทรี่ รวมทั้งได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือคัดเลือกช่างเชื่อมแล้ว และพร้อมที่จะเดินทางไปทำงานในประเภทอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือในประเทศเกาหลีใต้ การจัดส่งแรงงานไทยสาขาช่างไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้ร่วมจัดส่งแรงงานไทยในสาขาช่างฝีมือ

ดิฉันในนามบริษัทจัดหางานงานบ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ต้องขอบคุณท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ภาคเอกชนได้ร่วมดำเนินการในจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานทักษะฝีมือ (วีซ่า E-7) ในประเทศเกาหลีใต้ครั้งนี้ ที่สำคัญต้องขอบคุณรัฐบาล โดยท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ท่านได้มีนโยบายให้กระทรวงแรงงานนำร่องเปิดตลาดแรงงานในประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้แรงงานไทยได้มีโอกาสไปทำงานนำเงินกลับมาเลี้ยงครอบครัวและพัฒาประเทศ และการจัดส่งคนงานสาขาช่างครัง้งนี้ ถือเป็นครั้งนี้ที่ทางบริษัทจัดหางานงานบ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ ได้ร่วมมือกับบริษัทฮุนไ เฮฟวี่ อินดัสทรี่ จัดส่งคนงานเพื่อนำร่องเปิดตลาดให้แรงงานไทยได้เข้าไปทำงานในเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ แรงงานไทยที่ไปจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์ค่าจ้างและสวัสดิการจากการทำงานเทียบเท่ากับคนเกาหลีเช่นกัน

นายบรรจง ฉุดพิมาย ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ของบริษัท จัดหางาน บ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนเพาวเวอร์ จำกัด และที่ปรึกษาสถานทดสอบฝีมือแรงงาน เคทีซี กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นนิมิตรที่ดีที่บริษัทสามารถดำเนินการจัดส่งคนงานที่เป็นช่างเชื่อมคนไทยชุดแรกนี้ไปทำงานช่างในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือกับบริษัทฮุนไดที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจากความต้องการคนงานของนายจ้างที่เกาหลีใต้จำนวน 1,300 ตำแหน่ง โดยเฉพาะสาขาช่างเชื่อมทั้งหมด 1,000 อัตรา ช่างสีพ่นทราย 200 อัตรา และช่างไฟฟ้า 100 อัตรา ขณะนี้บริษัทได้ทำการสอบคัดเลือกไปแล้ว 2 รอบ ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก 650 คน ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวนหนึ่งคาดว่าภายในเดือนมกราคม 2566 จะดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 3 ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับช่างคนไทยได้มาร่วมแสดงฝีมือเพื่อทดสอบมาตรฐานที่ศูนย์เคทีซี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ด้าน นายชาตรี บุญพยอม คนงานที่เดินทางไปทำงานในอุตสาหกรรมอู่เรือในประเทศเกาหลีใต้ กล่าวว่า ในวันนี้ผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บริษัท จัดหางานบ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ และศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานเคทีซี จังหวัดปทุมธานี ที่ได้มอบโอกาสนี้ให้ผมและเพื่อน ๆ ช่างเชื่อมไทยที่เป็นช่างฝีมือได้ไปทำงานถึงประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งชุดนี้เป็นชุดแรก เพื่อหาเงินส่งกลับมาให้ครอบครัว สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจอยากจะไปทำงานสาขาช่างในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ วีซ่าทักษะฝีมือ (วีซ่า E – 7) ในประเทศเกาหลีใต้นั้น ขอให้เตรียมร่างกาย เอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ทั้งเอกสารประจำตัว เรซูเม่ หนังสือรับรองการผ่านงาน เตรียมความพร้อมก่อนสอบ และเข้ารับการทดสอบที่ศูนย์ทดสอบเคทีซี จังหวัดปทุมธานี เมื่อสอบผ่านแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกายตามที่นายจ้างกำหนด จากนั้นก็เตรียมเอกสารการเดินทางเพื่อพร้อมเดินทาง ทั้งนี้ นายจ้างจะดูแลค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ ให้คนงานอีกด้วย

Related posts