หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีสมโภชน์ ศาลปู่ตาอุปฮาดราชวงศ์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีสมโภชน์ ศาลปู่ตาอุปฮาดราชวงศ์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วันนี้ (27/10/65) หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีสมโภชน์ ศาลปู่ตาอุปฮาดราชวงศ์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เมื่อเวลา 14.00 น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประทับรถยนต์ที่นั่ง จัดถวายโดยบริษัทกิตติพงษ์รถเช่า เสด็จบำเพ็ญกุศลพิธีสมโภชน์เสาหลักบ้าน ศาลเจ้าปู่ตาอุปฮาดราชวงศ์ บ้านบางทรายใหญ่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมี พระเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานสงฆ์ ในการนี้มีนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ ตำรวจ ทหาร นายกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวว่า ตามที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถวายรายงานว่า ด้วยทางผู้นำท้องถิ่นบางทรายใหญ่ ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ นายพิศณุภงศ์ ศรีศากยวรางกูร ร่วมกับคณะญาติ ตระกูลโทนแก้ว เป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขร ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ศาลปู่ตาอุปฮาดราชวงศ์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในเขตชุมชน ตำบลบางทรายใหญ่ และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ได้ดำเนินการบูรณะ ปฏิสังขรจนเป็นที่สำเร็จแล้ว ทางคณะเจ้าภาพ จึงได้ดำเนินการขอทูลเชิญ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีสมโภชน์ในครั้งนี้

Related posts