เด็กเทพฯเจ๋ง! ชัชชาติ มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น(ประกายเพชร) จากผลงาน“เครื่องขุดดิน พรวนดิน รดน้ำ หยอดเมล็ด ด้วยโปรแกรม Arduino”

เด็กเทพฯเจ๋ง! ชัชชาติ มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น(ประกายเพชร) จากผลงาน“เครื่องขุดดิน พรวนดิน รดน้ำ หยอดเมล็ด ด้วยโปรแกรม Arduino”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 และ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวในพิธีเปิดว่า เยาวชน คือ อนาคตของเมือง การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ถือ เป็นเรื่องที่ดี และต้องดูว่าเยาวชนต้นแบบ แบบนี้จะสามารถขยายผลต่อได้อย่างไร และเป็นกำลังใจให้เยาวชนคนอื่น ๆ ที่จะเอาสิ่งดีดีแบบนี้ไปเป็นต้นแบบด้วย


“เยาวชนคือสิ่งมีค่าที่สุด ต่อไปเยาวชนจะเป็นเจ้าของเมือง ต้องขยายผลให้เด็กกทม. ทั้งหมดดีเด่นในอนาคต โดยเป็นเด็กที่ทั้งเก่งและดี เก่ง คือ เก่งด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน ดี คือ ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวม เอาประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง หน้าที่ของผู้บริหารกทม. ไม่ใช่การทำเมืองให้ตนเองอยู่ แต่เป็นการทำเมืองให้มีคุณภาพ เด็กเรามีความสามารถหลายอย่าง อนาคตอยากให้มาหาคำตอบร่วมกัน และถึงเวลาแล้วที่เด็กต้องมายึดเมืองคืน เป็น Active Citizen ต้องเก่งและแก้ปัญหาได้” นายชัชชาติ กล่าว

ในงานนี้ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ได้ขึ้นรับรางวัลชนะเลิศ ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทกลุ่ม จากผลงาน เครื่องขุดดิน พรวนดิน รดน้ำ หยอดเมล็ด ด้วยโปรแกรม Arduino โดยมี นายปรวรรษ ธีรภากร นายปัณฑภัทร พงศ์อัมพรโฆษิต นายศุภวิชญ์ ตันนิติไพศาล นายธนกฤต จิรอนันตกุล นายชญานิน รติรุ่งโรจน์ และนายพิตตินนท์ ปิยะเจริญวัฒนา ร่วมกันพัฒนาเครื่องให้สมบูรณ์และใช้งานได้จริงจนได้รับรางวัลครั้งนี้


นายปรวรรษ เป็นตัวแทนเพื่อนๆ บอกเล่าว่า จุดเริ่มต้นของการทำเครื่องขุดดิน เกิดจากเพื่อน ๆ ตอน ม.ต้น ช่วยกันคิดอยากช่วยเกษตรกรผ่อนแรงไม่ต้องลำบากในการขุดดิน ด้วย จอบหรือเสียม ใช้แรงคนเหนื่อย กว่าจะขุดดินได้แต่ละหลุม เมื่อนำมาทดลองเทียบระหว่างแรงคนกับแรงเครื่องขุด เห็นได้ว่า ถ้าใช้แรงคน ขุดดิน 20 CM พรวนดิน รดน้ำ หยอดเมล็ดพันธุ์พืช ใช้เวลา 2 นาที/หลุม ขณะที่ใช้เครื่องขุดดินไฟฟ้า Arduino เฉลี่ย 30 วินาที/หลุม ทำงานเร็วกว่าแรงคนถึง 4 เท่า เพราะมอเตอร์ที่เครื่องมีกำลังสูงถึง 6 แรงม้า


ด้านนายปัณฑภัทร พงศ์อัมพรโฆษิต นายศุภวิชญ์ ตันนิติไพศาล และ นายธนกฤต จิรอนันตกุล กลุ่มเพื่อนที่เป็นจุดกำเนิดผลงานชิ้นนี้ กล่าวเสริมว่า สิ่งที่โดดเด่น ของ เครื่องสามารถทำได้ถึง 4 อย่างภายในเครื่องเดียว สามารถหมุนซ้าย หมุนขวา ปรับเปลี่ยนหัว ขุดดิน พรวนดิน รดน้ำ และหยอดเมล็ดพันธุ์พืช โดยสั่งการทำงานด้วยโปรแกรม Arduino ออกแบบตัวเครื่องตามหลักฟิสิกส์ คานอันดับ 2 ช่วยผ่อนแรง เคลื่อนย้ายง่าย ปลอดภัย เสียงไม่ดัง ราคาไม่สูง เพราะไม่ใช้น้ำมัน ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ มีสวิตซ์กดควบคุมการทำงาน เหมาะกับผู้สูงอายุและเกษตรกรทั่วไป


ขณะที่ นายชญานิน รติรุ่งโรจน์ และนายพิตตินนท์ ปิยะเจริญวัฒนา ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆ กล่าวเพิ่มเติมว่า พวกเรารู้สึกภูมิใจที่สามารถ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และพัฒนาจนได้รับรางวัลมากมาย งานทั้งหมดนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าขาดคุณครูที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่านได้แก่ ครูสมชาย ศิริวิสูตร และครูณรงค์ พุ่มห้วยรอบ ที่คอยแนะนำ ชี้แนะแนวทาง และอำนวยความสะดวกในทุก ๆ เรื่อง สำคัญสุดต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ที่สนับสนุนโครงงานนี้มาตลอดด้วย ครับ

Related posts