“ขัชชาติ” ผู้ว่ากรุงเทฯ หารือการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ (กรุงเทพมหานคร)

“ขัชชาติ” ผู้ว่ากรุงเทฯ หารือการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ (กรุงเทพมหานคร)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) “นายชัชขาติ สิทธิพันธุ์” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานราชการกรุงเทพมหานคร เปิดการประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อาทิเช่น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ / สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย / มูลนิธิออทิสซึมไทย / มูลนิธิอารายสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล / T4A / NCIL พร้อมด้วย องค์กร สมาคมด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมและเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งมวล

Related posts