มทภ.1และพสบ.27และภาคีเป็นประธานพิธีมอบบ้านชุมชนคลองเตยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

มทภ.1และพสบ.27และภาคีเป็นประธานพิธีมอบบ้านชุมชนคลองเตยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65 ทีผ่านมา พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง มทภ.1/ ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค 1เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 6 หลัง ณ ชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย กทม.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.65 พร้อมด้วย พล.ท.ธราพงษ์ มะละคำ มทน.1/รอง ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค1 (1), พล.ต.มานิต ศิริรัตนากูล ผบ.พล.พัฒนา 1,คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก(พสบ)และพสบ27และ28 รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ,

คุณธงชัย ว่องไวพาณิชย์ ที่ปรึกษาสวนนงนุชพัทยา , คุณอิทธิพล สัมภูพันธุ์ ผอ.กองบริหารสินทรัพย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มและชุดปลูกผักสวนครัว เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีพต่อไป
🔸ปัจจุบัน ทภ.1/ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 ได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในชุมชนแออัด ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยส่งมอบไปแล้วทั้งสิ้น 356 หลัง
🔸ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#กองทัพภาค1
#กรมกิจการพลเรือนกองทัพทหารบก
#ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทับก(พสบ)
#พสบ.27-28

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts