เชียงใหม่-หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาใน นายพันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต เป็นผู้แทนในองค์ เชิญถาดหลุมอาหารกลางวันประทาน แด่โรงเรียนบ้านสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี

เชียงใหม่-หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาใน นายพันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต เป็นผู้แทนในองค์ เชิญถาดหลุมอาหารกลางวันประทาน แด่โรงเรียนบ้านสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี

วันนี้ 23พ.ค.65หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาใน นายพันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต เป็นผู้แทนในองค์ เชิญถาดหลุมอาหารกลางวันประทาน แด่โรงเรียนบ้านสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 ใบ เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่อาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เนื่องจากภาชนะเดิมมีสารตะกั่วตกค้าง ทางโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็นภาชนะสแตนเลท ในการนี้ มีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,พันตำรวจเอก บัญชา อินถา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสารภี ,นางวรางคณา ชัยเรือน ผู้อำนวยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 มอบหมายให้ นายสายยัณห์ คำลือ พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ,นายประภาส อุ่นใจ นายกเทศบาลสันทรายมหาวงศ์ พร้อมคณะเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีการนี้ด้วย


นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวถึงมูลเหตุของพิธีการนี้ว่า นายวิศวะ โยธา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เดิมเคยทำงาน ช่วยงานกันมาเป็น 10 ปี ได้เข้ามาปรึกษาว่า ตอนนี้โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนแล้ว ทางโรงเรียนเล็งเห็นถาดหลุมเก่าได้บุบไปตามสภาพกาลเวลา เกรงจะเกิดสารตะกั่วตกค้าง เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยต่อเด็กนักเรียน จึงได้ประชุมกันตกลงหาทุน ระดมทุม สมทบทุน จัดซื้อถาดหลุมสแตนเลทใหม่ และช้อน ช้อนส้อมใหม่ ให้แก่เด็กนักเรียน แต่เนื่องด้วยสถานะการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาหลายด้าน จึงไม่มีทุน หรือมีผู้บริจาคช่วย

จึงอยากขอนำเรื่องนี้ฝากทูลหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ โปรดพิจารณาเป็นองค์อุปถัมภ์ การนี้นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย จึงนำเรื่องทูลทราบฝ่าพระบาท ด้วยพระเมตตาจึงทรงกรุณารับไว้ในอุปถัมภ์ และทรงรับสั่งให้ ว่าที่ร้อยตรีชนะ อมาตยกุล นำความนี้ส่งให้ นายพันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต เป็นผู้แทนในองค์ เชิญถาดหลุมอาหารกลางวันประทาน มอบให้แก่โรงเรียนเรียนบ้านสันทรายมหาวงศ์ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยทรงห่วงใยต่อสุขภาพเด็กนักเรียน และเป็นขวัญกำลังใจต่อบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง สพกนิกรชาวบ้านในชุมชน ให้ช่วยกันเลี้ยงดู อบรมบุตร หลาน ให้เป็นคนดี เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

 

Related posts