EA ส่งมอบโครงการโรงเรียนวัว เสริมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนในชุมชน

EA ส่งมอบโครงการโรงเรียนวัว เสริมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนในชุมชน

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ศรัณญู และ นายณปพน โดยมีท่านสุวิทย์และคุณกุลพรภัสร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ส่งมอบโครงการ”โรงเรียนวัว” ให้กับ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อ.เนินสง่าและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดชัยภูมิ สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต

ได้รับเกียรติจากนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีรับมอบ ร่วมด้วยนายสุวิทย์ คำดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายยุทธนา ศรีนวลดี นายอำเภอเนินสง่า นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 และนางนงค์นุช คชา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ร่วมในพิธีดังกล่าว

กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านอาชีพของนักดเรียนในพื้นที่ จึงริเริ่มโครงการโรงเรียนวัวขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนในวันนี้ ซึ่งจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันหน้า พร้อมมอบทุนการศึกษา สำหรับสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนอีกด้วย

Related posts