ทีมเชียงใหม่มหานคร ร่วมพัฒนา “ตลาดน้ำ ท่าจะฮักสบแฝก” เชียงใหม่

ทีมเชียงใหม่มหานคร ร่วมพัฒนา “ตลาดน้ำ ท่าจะฮักสบแฝก” เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ท่าจะฮักสบแฝก หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ “ทีมเชียงใหม่มหานคร” จิตอาสาช่วยเหลือสังคมเพื่อคนเชียงใหม่ นำโดย “นายทศพร สุจา” หัวหน้ากลุ่มเชียงใหม่มหานคร / ดร.ชวาล พ่วงฟัก / นายสุรพันธ์ พัฒนพงษ์ / นางสาวสุริยะวรัญญา อสัตถสนธิ / นางสาว สุริยาวรัญญา อสัตถสนธิ / นางสาวมณีญาภรณ์ สมบัติจินดา /นายณัฐพล มุคำหล้า / นาย นิธิทัศน์ เด่นสท้าน / นางสาว จิตสุริยะมาตา จิตจักรวาลทอง และ ดร.ณัฐนนท์ จิรกิจนิมิตร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ / ท่านอดีต สจ. ภราดร มนตรีกุล ณ อยุธยา / นางสาว เจนจิรา มนตรีกุล ณ อยุธยา / นาย อดุลย์ ตานัน ผู้ใหญ่บ้านสบแฝกหมู่ 2 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


และ ทุกหน่วยงานสำคัญอื่นๆ ของชุมชนบ้านสบแฝกหมู่ 2 ร่วมประชุมเสวนา การพัฒนาร่วมกันที่เริ่มจากความตั้งใจของผู้ใหญ่บ้านที่ต้องการผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีความตั้งใจจะผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน ริมแม่น้ำปิง มีทั้งการตั้งร้านค้า และส่งเสริมกิจกรรมทางน้ำ เช่น การล่องแพ ระยะทางเกือบ2 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการโดยคนในชุมชนที่มีความชำนาญในการล่องแพ จนประสบความสำเร็จเป็นสถานที่ที่คนในพื้นที่และรวมไปถึงในจังหวัดเชียงใหม่ รู้จักกันในนาม ” ท่าจะฮักสบแฝก” แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ตามระเบียบมาตราการการควบคุมโรคติดต่อ ทำให้การท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ของชุมชนเกิดวิกฤต ส่งผลกระทบให้ “ท่าจะฮักสบแฟก” ต้องปิดตัวลงชั่วคราว และทิ้งสถานที่ให้รกร้าง ยาวนานเกือบ2ปี

ทั้งนี้ นายอดุลย์ ตานัน ผู้ใหญ่บ้านสบแฝกหมู่ 2 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้เสนอแนวทางพัฒนาพื้นที่ “ท่าจะฮักสบแฝก” ฟื้นฟูให้กลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนอีกครั้ง และมีแนวทางจะพัฒนาให้เกิดรายได้ในชุมชมอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน โดยทางทีมงาน “เชียงใหม่มหานคร” และน้องแพน สุริยะวรัญญา อสัตถสนธิ ได้เข้ามาช่วยระดมความคิดและวางแผนร่วมกันกับชุมชนเพื่อพัฒนาสถานที่ดังกล่าว ทางทีมงานได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานและหาแนวทางขับเคลื่อนโครงการให้สัมฤทธิ์ผลในอนาคต


เบื้องต้น ทางทีม “เชียงใหม่มหานคร” ร่วมกับ “นางสาวสุริยะวรัญญา อสัตถสนธิ” นางสาวสุริยาวรัญญา อสัตถสนธิ / นางสาว จิตสุริยะมาตา จิตจักรวาลทอง และ ดร.ณัฐนนท์ จิรกิจนิมิตร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าให้เกียรติร่วมวางแผนปรับพื้นที่ “ท่าจะฮักสบแฝก” ให้กลายเป็น “กาดน้ำท่าจะฮักสบแฝก” เพื่อหารือร่วมกันกับชุมชน และร่วมกันระดมความคิดอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน และพัฒนาวิถีชีวิตและอาชีพของผู้คนในชุมชนให้มีอาชีพ มีรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านต่อไปอย่างมั่นคง

 

 

Related posts