คนพิการ คนด้อยโอกาส เชียงใหม่ ปลาบปลื้มใจ ได้รับสิ่งของ”ประทาน”ม.จ.อุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์

คนพิการ คนด้อยโอกาส เชียงใหม่ ปลาบปลื้มใจ ได้รับสิ่งของ”ประทาน”ม.จ.อุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์

 

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ.วัดสุพรรณรังษี ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ” พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาให้ นายสรชัด สุจิตต์ /นางสาวแพรวพรรณทิพย์ทิพยวานิชกร /นายสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ เชิญสิ่งของอุปโภค บริโภคประทานแด่ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๑ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านละ ๓๐ ถุง รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ถุง และชุด ppe มอบในแก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งต้อม และสมาคมกตัญญูธรรมกุศล เชียงใหม่ โดยมี นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล อ่านหมายสำนักงานเชื่อสิ่งของประทานเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้ร่วมนำคณะจิตอาสา 904 แล จิตอาสาทำความดี มาร่วมเป็นเกียรติช่วยเหลืออำนวยความสะดวก สร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในครั้งนี้ด้วย

รวมถึง ตัวแทน พมจ.เชียงใหม่ นางสาวกานต์วรา ทาทอง ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐ ปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนางสาวสุริยะวรัญญา อสัตถสนธิ นำคณะทีมงานกลุ่มเชียงใหม่มหานครมาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่สืบไป โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้กล่าวนำโครงการนี้ มีชื่อว่า “แสงอาทิตย์อุทัย บรรเทาภัย ในอุปถัมภ์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือการแพทย์ รวมไปถึงเครื่องอุปโภค บริโภค แจกจ่ายกระจายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้รับ มีความสุข สร้างขวัญ และกำลังใจ ไม่มากก็น้อย ด้วยน้ำหทัยอันบริสุทธิ์ในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ที่มีต่อพสกนิกร ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ให้ทั่วถึงกัน โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

 

Related posts