โครงการ “ ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ” The Thai Cultural Heritage Tourism Project

โครงการ “ ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ” The Thai Cultural Heritage Tourism Project

 

วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในปัจจุบันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมบรรทัดฐาน วิถีชีวิต จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีจนมีการมองวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ล้าหลังดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่านั้นไว้ โครงการ ” ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ” เป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยการสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ได้หันมานิยมไทยใช้ของไทยด้วยการสอดแทรกไปกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีคุณสมบัติ ความงาม 4S (smart spirit service mind and simplicity) มีความพร้อมความสามารถสมกับตำแหน่งและมงกุฎที่มีตราสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี Fleur de Lis จึงนำมาใช้เป็นสโลแกนของกองประกวด มิสเฮอริเทจไทยแลนด์ “เวทีนี้มีมากกว่าความสวย ” ที่จะรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดีงามของสยามประเทศ

Miss Heritage Thailand เป็นเวทีน้องใหม่ที่บริษัท สยามนาการา จากัด จัดตั้งขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้จัดประกวดนางสาวไทย เมื่อปี 2562 เภสัชกรหญิงสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์นางสาวไทยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดบนเวทีอันดับโลกชนะเลิศครั้งแรกของประเทศไทย ใน รอบ 59 ปีของ Miss International Beauty Pageant จากประเทศญี่ปุ่น เวที Miss Heritage Thailand เป็นเวทีที่แตกต่างกับเวทีจัดประกวดนางงามทั่ว ๆ ไป เพราะเป็นเวทีที่ให้ความสำคัญของกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนำโดยนางงามที่รักความเป็นไทยที่กองประกวดคัดเลือกเข้ามารับตำแหน่งพร้อม มงกุฎ Fleur de Lis และสายสะพายเกียรติยศถึง 40 สาวงามของแต่ละภาค 4 ตาแหน่ง ) และผู้นำของทุกภาค ดำรงตำแหน่ง Miss Heritage Thailand และ Miss International Thailand 2022 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีอันดับโลก ในปี 2022


โครงการ ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย นับว่าเป็นโครงการที่ สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ท้องถิ่น ด้วยการรวบรวมนางงามทั้ง 40 คนจาก 4 ภูมิภาค ทำหน้าที่เป็น influencer โครงการ ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ในทุกช่องทาง Media ผ่านทาง Website และSocial Media เพื่อสร้างกระแสนิยมให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่มีรากเหง้ามาแต่โบราณ

 

Miss Heritage Thailand จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของหญิงไทยที่ใฝ่ฝันที่จะเป็นนางงามด้วยการคัดเลือกให้เข้ารอบมาจาก 40 จังหวัด และจาก 4 ภูมิภาคโดยที่กองประกวดมีวิธีคัดสาวงามเข้ามารับตำแหน่งถึง 40 ตำแหน่งที่จะได้รับมงกุฎ สายสะพายเกียรติยศ และเงินรางวัล อีกทั้งยังมีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิง เป็นนักร้อง นักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และนักธุรกิจนอกเหนือจากมีโอกาสได้เป็นตัวแทนประเทศไทยสู่การประกวดระดับโลกเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอีกครั้งหนึ่งในปลายปี 2022

โครงการ “ ท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทย ” จัดขึ้นโดยบริษัทสยาม นาการา จากัด ได้รับการสนับสนุนจาก Abc Journeys Company Limited ที่ให้บริการรถเช่าทุกขนาด ทุกชนิด และ Travel Mania Company Limited ให้การสนับสนุนด้านวางแผนการเดินทางให้กับ โครงการ ฯในการทำกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีธรรม และวิถีท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ โดย Miss Heritage ประจำจังหวัดประจำอยู่ทั้ง 4 ภูมิภาค สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้กองประกวด Miss Heritage Thailand ยังจัดให้มีการคัดเลือกผู้นำของแต่ภาค (รองอันดับ 1)
บริษัท สยาม นาการา จากัด1629 ศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์ แขวง/เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 091 8788899 โทรศัพท์ 02 5593439 -40 Email. [email protected] www.missheritagethailand.com Facebook: Miss Heritage – MI 2022

Related posts