“สกลธี” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร่งผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงาน “คนพิการ” อย่างบูรณาการ

“สกลธี” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร่งผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงาน “คนพิการ” อย่างบูรณาการ

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร “นายสกลธี ภัททิยกุล” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดใจกับรายการเปิดฟ้า ช่วง “คนละไม้คนละมือ” ทาง ททบ.5 พูดคุยกับ นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และผู้ดำเนินรายการ เกี่ยวกับนโยบายและวิสัยทัศน์การสนับสนุนส่งเสริมให้ “คนพิการ” มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัว ด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่ง”นายสกลธี ภัททิยกุล” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการผลักดันให้คนพิการมีงานทำ

สืบเนื่องจากได้มีการ พูดคุยหารือ กับ “อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ” ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และตำแหน่ง นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เข้าถึงโอกาสการจ้างงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ในส่วนเกี่ยวข้อง การจ้างงานคนพิการมาตรา 33 / 34 และ 35 อีกครั้ง ยังเล็งเห็นศักยภาพของคนพิการทุกประเภท มีความสามารถทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ได้ดีเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ และเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ในการให้โอกาส การมีงานทำ สำหรับคนพิการบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

อีกทั้ง ยังมีนโยบายในการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ เพื่อการพัฒนาและฝึกฝนทักษะสายงานอาชีพต่างๆ ให้เป็นไปในความต้องการของหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่อยากจะได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆแล้ว “กรุงเทพมหานคร” ยังมอบหมาย ให้หน่วยงานต่างๆอาทิเช่น สำนักงานเขต ของกรุงเทพฯ เริ่มต้นจากการจ้างงานคนพิการ 1 คน เพิ่มเป็น 2 คน ก็จะทำให้มีคนพิการ มีงานทำมากกว่า 100 อัตรา และอนาคตอันใกล้นี้ยังจะให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯที่มีมากกว่า 300 แห่ง เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานด้วยเช่นกัน ก็จะเป็นการเพิ่มอัตราแรงงานคนพิการ มีอาชีพ มีรายอีก และเป็นการลดภาระแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ท้ายนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม ในด้านสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก “Universal Design” เพื่อคนทั้งมวล ที่ “สำนักงานเขตราชเทวี” กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก “ดร.นราทิพย์ ผินประดับ” ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราชเทวี และผู้บริหารฝ่ายต่างๆ พาสำรวจอาคารสำหรับต้อนรับคนพิการมาทำงานได้อย่างสะดวก โดยทางสำนักงานเขตราชเทวี มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อาจจะมีความจำเป็นในการใช้รถวิลแชร์ เช่น ที่จอดรถคนพิการ / ทางลาดชัน / ห้องน้ำคนพิการ / สัญญาณขอความช่วยเหลือ เมื่อมีเหตุจำเป็น / จุดต้อนรับและให้บริการ / สถานที่เพื่อหลบภัยในยามเกิดเหตุภัยพิบัติ นอกจากนั้น สำนักงานเขตราชเทวี ยังให้โอกาสจ้างงานคนพิการเด็กพิเศษ “ออทิสติก” ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และทำตำแหน่งในหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยมเป็นที่รัก และเมตตา ขอหัวหน้างานและเพื่อนๆร่วมงาน

Related posts