ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมงาน”วันคนพิการสากล” 3 ธันวาคม ของทุกปี

ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมงาน”วันคนพิการสากล” 3 ธันวาคม ของทุกปี

 

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) “อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ” เป็นตัวแทนคนพิการประเทศไทย อ่านสาสน์งาน “วันคนพิการสากล” ประจำปี 2564 มีใจความว่า ขอขอบคุณ”นายจุติ ไกรฤกษ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะที่มุ่งมั่นตั้งใจ ขับเคลื่อนงานคนพิการโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤติโควิต เราทำงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นจุดเน้นที่ “องค์การสหประชาติ”

กำหนดว่างานด้านคนพิการขอให้คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า หลังโลกใหม่หลัง โควิด 19 โดยเฉพาะประเด็น ร่วมนำ(leadership ) การมีส่วนร่วม(paticipation) การเป็นหุ้นส่วน (Inclusive) การเข้าถึง
(acceibility)และความยั่งยืน( substanable)ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับประเทศไทย เพราะ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กับองค์กรคนพิการทำงานร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีการออกมาตราต่างๆในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาคนพิการอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี “สวัสดิการเบี้ยความพิการถ้วนหน้า”อีกด้วย

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

 

 

Related posts