สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เชิญชวนเข้าร่วมอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)”

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เชิญชวนเข้าร่วมอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)”

 

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ ณ เรือดินเนอร์ เมอริเดียน ครูซ ได้มีการจัดแถลงข่าวความพร้อมการจัดอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” ของสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โดยนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เป็นประธานในการจัดอบรมสัมมนา และมีนายวีระวัฒน์ วัฒนกุล เป็นผู้อำนวยการโครงการ ภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย , ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) , พลเอกพนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ,รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วม


นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การจัดอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” จัดขึ้นเพื่อต้องการยกระดับอาชีพสื่อมวลชนให้ก้าวทันโลกดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าว การเป็นสื่อที่ดีมีจริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพสื่อมวลชน เข้าใจหลักการเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง นำเสนอเนื้อหาต่างๆ บนสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม มีเหตุผล ไม่ผิดหลักกฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันและรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กรเท่านั้น แต่ยังลดความเสี่ยงการเกิดประเด็นปัญหาที่อาจนำมาซึ่งวิกฤต การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้มีสื่อมวลชนอาชีพให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั่วประเทศ
การจัดอบรมสัมมนาสื่อมวลชนในครั้งนี้จะจัดทั้งหมด 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


– ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00 – 17:00 น ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ
– ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
– ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ เทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง
– ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
– ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก


ในการนี้ทางสมาคสมาพันธ์นักข่าวฯขอขอบคุณ นายธรรมรัตน์ หน่องพงษ์ และ นายณพ ตีระแพทย์ 2 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอริเดียน ครูซ จำกัด ที่อำนวยความสะดวกในการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้บนเรือ ดินเนอร์ “เมอริเดียน ครูซ”
สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าอบรมสัมมนาสื่อมวลชนในหัวข้อ “สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)” สามารถเข้าอบรมฟรี โดยส่งรายชื่อมาที่ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โทร.082-789-9808

 

Related posts