วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร- แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ “คนพิการ”

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร- แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ “คนพิการ”

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ. หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร- แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี “นายวีระ ทวีสุข” ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา และกล่าวให้โอวาทแนวทางการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน ระหว่างอาชีวศึกษา และองค์กร สมาคม มูลนิธิ คนพิการ เพื่อบรรลุความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของโครงการฯอย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น “นายไพบูลย์ คำภาพักตร์ ” ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร- แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุม “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการ” โดยทางวิทยาลัยฯได้จัดเตรียมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง เพื่อคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ อาทิเช่น หลักสูตรดนตรีบำบัด สำหรับคนพิการทางสติปัญญา / หลักสูตรเครื่องดนตรีสากล สำหรับคนพิการทางสติปัญญา / หลักสูตรการเพาะเห็ดฟาง สำหรับผู้เรียนพิการ / หลักสูตรงานมุ้งลวดอลูมิเนียม สำหรับผู้เรียนพิการ / หลักสูตรศิลปะการตกแต่งเสื้อด้วยมือ สำหรับผู้เรียนพิการ

/ หลักสูตรสร้างงานกราฟิกดีไซน์ด้วย Photoshop สำหรับผู้เรียนพิการ / หลักสูตรนวดหน้า สำหรับผู้เรียนพิการ / หลักสูตรจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ สำหรับผู้เรียนพิการ / หลักสูตรขนมเปี๊ยะ สำหรับผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย / หลักสูตรธุรกิจกาแฟสด สำหรับผู้เรียนพิการ / หลักสูตรพื้นฐานเครื่องยนต์เล็ก สำหรับผู้เรียนพิการทางการเคลื่อนไหว / หลักสูตรอาหารไทยยอดนิยม สำหรับผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ซึ่ง “คนพิการ” หรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับคนพิการที่มีความสนใจ อยากจะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ “วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร- แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี”

ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร- แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้รับเกียรติจาก นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน / นายณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก / นายกิตติภูมิ สืบสาย นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี / ร่วมเป็นคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ด้วย

Related posts