หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ “นายชัยศิริ ถนัดค้า” เป็นผู้แทนในองค์เชิญผ้าไตรกฐินประทาน เพื่อน้อมถวาย ณ วัดสุพรรณรังษี ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเขียงใหม่

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ “นายชัยศิริ ถนัดค้า” เป็นผู้แทนในองค์เชิญผ้าไตรกฐินประทาน เพื่อน้อมถวาย ณ วัดสุพรรณรังษี ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเขียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ.วัดสุพรรณรังษี ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ” พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาให้ “นายชัยศิริ ถนัดค้า” เป็นผู้แทนในองค์ เชิญผ้าไตรกฐินประทาน เพื่อน้อมถวาย ณ วัดสุพรรณรังษี ตำบลมุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเขียงใหม่

ในการนี้ “นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย” เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ / นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ / นายณัฐวุฒิ เหมือนเพ็ชร เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการในองค์ฯ ร่วมในพิธีกฐินประทานฯ พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ชาวบ้าน ที่พักอาศัยโดยรอบได้เข้าร่วมทำบุญกฐินฯ ในครั้งนี้ด้วย

เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ / หน่วยงานภาครัฐ / อสม. /จิตอาสา และหลายหน่วยงาน ที่อำนวยความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อย ความมปลอดภัยทางสาธารณสุข เป็นอย่างดี

การจัดทำบุญ “กฐินประทาน” ในครั้งนี้ ได้จัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ เข่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย / ลงทะเบียนรายชื่อ / ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ / ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด

 

Related posts