สน บางยี่ขัน ขานรับนโยบาย สตช. ในโครงการ “Smart Safety Zone 4.0 “

สน บางยี่ขัน ขานรับนโยบาย สตช. ในโครงการ “Smart Safety Zone 4.0 ”

 


ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ภายใต้ภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศให้กับสังคม ประเทศชาติและประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความสุขสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเล็งความสำคัญในการป้องกัน อาชญากรรมในพื้นที่มาเป็นอันดับแรก โดยกำหนดให้สถานีตำรวจนครบาลและภูธรดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 100 สถานี เพื่อระดมกำลัง เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันแก้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอาชญากรรมสูงสุด เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ และเป็นพื้นที่สำคัญของทางเศรษฐกิจ


ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว ด้วยการเรียกประชุมหน่วยงานภาครัฐ , เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้ได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ด้วยการนำร่องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้โครงการ “ปิ่นเกล้า Smart Safety Zone 4.0 ” โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565

บัณฑิต กล่อมเกลี้ยง / รายงาน

Related posts