“มูลนิธิออทิสติกไทย”จัดพิธีมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ โดยการสนับสนุน “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

“มูลนิธิออทิสติกไทย”จัดพิธีมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ โดยการสนับสนุน “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ.มูลนิธิออทิสติกไทย แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เวลา 11.00 น. “นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ” อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบสื่อบ้านเรียนส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ ช่วงอายุ 3 -12 ปี ในเครือข่ายศูนย์ทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชน

 

โดย “อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ” ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ได้กล่าวรายงานซึ่งในโครงการนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมฝึกลูกที่บ้านเองได้ในรูปแบบการสอนผ่าน You Tube พร้อมคู่มือในการฝึก และชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาการ อาทิ

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการปรับพฤติกรรมด้วยศิลปะบำบัด และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมง่ายๆที่จะทำในบ้านให้กับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 77 จังหวัด จำนวน 1,000 ครอบครัว โดยมอบผ่านชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทั่วประเทศ

ในการนี้ นายปราโมทย์ ธรรมสโรจ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกกรุงเทพฯ / นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมมอบกำลังใจให้กับผู้ปกครองและเด็กพิเศษทุกท่าน

 

Related posts