“กฐินประทาน” หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้นายภูมิพัฒน์ สังขวิภาพจพิบูล เป็นผู้แทนในองค์

“กฐินประทาน” หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้นายภูมิพัฒน์ สังขวิภาพจพิบูล เป็นผู้แทนในองค์

 

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ.วัดบ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ” พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาให้ “นายภูมิพัฒน์ สังขวิภาพจพิบูล” เป็นผู้แทนในองค์ เชิญผ้าไตรกฐินพร้อมทั้งบริวาร เพื่อน้อมถวาย ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ / นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ หัวหน้าสำนักงานเลขาในองค์ฯ/ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ / นายณัฐวุฒิ เหมือนเพ็ชร เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการในองค์ฯ ร่วมในพิธีกฐินประทานฯ พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ชาวบ้าน ที่พักอาศัยโดยรอบได้เข้าร่วมทำบุญกฐินฯ ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ รวมยอดต้นกฐินทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔๗๒,๕๐๐ บาท เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

 

Related posts