“กฐินประทาน” หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ พลตรีพัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ เป็นผู้แทนในองค์

“กฐินประทาน” หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ พลตรีพัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ เป็นผู้แทนในองค์

 

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ.วัดดอนละนาม ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ” พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาให้ “พลตรีพัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ” เป็นผู้แทนในองค์ เชิญผ้าไตรกฐินพร้อมทั้งบริวาร เพื่อน้อมถวาย ณ วัดดอนละนาม ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ในการนี้ นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ / นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ หัวหน้าสำนักงานเลขาในองค์ฯ/ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ / นายณัฐวุฒิ เหมือนเพ็ชร เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการในองค์ฯ ร่วมในพิธีกฐินประทานฯ พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ชาวบ้าน ที่พักอาศัยโดยรอบได้เข้าร่วมทำบุญกฐินฯ ในครั้งนี้ด้วย เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

Related posts