โรงเรียนสอนวิชาชีพและบริการปิยะแสงปัญญา อัญเชิญ “ผ้ากฐินพระราชทาน” นำไปถวายฯ วัดขันเงิน พระอารามหลวง (ชุมพร)

โรงเรียนสอนวิชาชีพและบริการปิยะแสงปัญญา อัญเชิญ “ผ้ากฐินพระราชทาน” นำไปถวายฯ วัดขันเงิน พระอารามหลวง (ชุมพร)

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้ากฐิน ให้
โรงเรียนสอนวิชาชีพและบริการปิยะแสงปัญญาตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดขันเงิน พระอารามหลวง ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ในการนี้ “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ” พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔ ) องค์อุปถัมภ์ โรงเรียนสอนวิชาชีพและบริการปิยะแสงปัญญา ทรงกรุณาเสด็จเป็นองค์ประทาน ถวาย “ผ้ากฐินพระราชทานฯ” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนสอนวิชาชีพและบริการปิยะแสงปัญญา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐ ) อย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ “นายธีรเดช ขาวปลอด” ผูู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฯ ยังได้กล่าว ขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ อาทิ เช่น นายวิชยุทธ์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร / พันเอก พสิษฐ์ ชาญเลขา รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44 / พ.ต.อ.สัณฑภวิษย์ มากช่วย รองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดชุมพร / นายธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

/ นางสาวอัจจนา หอมละออ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร / คณะครู อาจารย์ บุคลากร โรงเรียนสอนวิชาชีพและบริการปิยะแสงปัญญา / คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชุมพร / นางวาณี ลอยใหม่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ / นางสุรางค์ วัชรพงศ์ ผู้บริหารโรงแรมเอเต้ ชุมพร และอีกหลายท่านที่อาจจะกล่าวไม่หมดในที่นี้ ร่วมรับเสด็จและถวายงานฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นอย่างสูง

 

Related posts