มอบถุงยังชีพจำนวน 150 ถุง ทางทีม CSRลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทุกภัยน้ำท่วมจังหวัดสุพรรณบุรี

มอบถุงยังชีพจำนวน 150 ถุง ทางทีม CSRลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทุกภัยน้ำท่วมจังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ณ ต.นางบวช อ.เดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 150 ถุง ทางทีม CSR บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ได้ร่วมเดินทางไปกับมูลนิธิไทย พีบีเอส เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทุกภัยน้ำท่วม จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม

 

Related posts